168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Střední axilární čára vlevo, IC koronální řez Tekutina pod i nad bránicí, splenomegalie. Hybnost bránice zde výrazně lepší. Konsolidace dorzomediální části levé plíce.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Přední axilární čára, subkostální koronálně/sagitální řez, anatomický M-mode Zobrazena minimální kraniokaudální exkurze pravé bránice (6mm) = paréza bránice.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Přední axilární čára vpravo, subkostální koronálně/sagitální řez Tekutina pod i nad bránicí. Plíce s B-liniemi, dorzálně pak naznačena drobná konsolidace. Naplněná VCI pod bránicí. Paréza bránice!     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Šikmý řez mezižebřím laterálně a kaudálně od dolního BLUE bodu Zachována drobná dynamika (slabý sliding) pleurální linie v levé části obrazu, zachován i sliding bránice v pravé části obrazu. Střední část pleurální linie zcela statická.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

IC transversální řez laterálně a kaudálně od dolního BLUE bodu V minimálním rozsahu kraniální části pleurální linie lung sliding. Zbytek pleurální linie zcela statický, průběh přerušen drobnou 2-3-milimetrovou hypoechogenitou a z ní vycházející B-linií = takto susp. obraz adheze v terénu PNO. Vpravo Z-linie z pleurální linie, pod ní pak již sliding bránice s minimální […]

166. Seropneumothorax

Zachycena bránice, pod ní vzduchem naplněný dutý orgán GIT (žaludek nebo střevo), s pohybem bránice směrem kaudálně v nádechu se do IC prostoru nasouvá hyperechogenní pleurální linie, která se nasouvá klouzáním – slidingem – tento sliding je zřetelný v celé její zachycené části). A-profil.     166. Seropneumothorax

166. Seropneumothorax

Kaudálně rozšířený PLAPS bod vpravo Zachycena bránice s játry, v nádechu se do IC prostoru nasouvá hyperechogenní pleurální linie. Tato linie se však pouze rozšiřuje, nesliduje, není na ní vidět nezávislý pohyb. A´profil bez plicního pulzu. Ve výdechu nad bránicí výpotek. Pneumothorax sahající až k bránici laterodorzálně, tzv. Australská varianta. […]