152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy. Vzduch v žaludku (G).       152. Bolest břicha po implantaci […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Šikmý subkostální řez v přední axilární čáře vpravo Pod krajem jater vzduchová bublina v duodenu (žlutě), kaudálně od ní hypoechogenní oválná struktura (oranžová šipka). V portální oblasti rozšířen DHC (9,5mm).       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez ve střední čáře, CFM V hlavě pankreatu probíhající VMS, zobrazena i vena lienalis. V pankreatu dále patrný ductus pancreaticus (modře). Napravo od VMS pak dilatovaný ductus choledochus (označen zde jako DHC). Dorzálně velké cévy.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Pod dolním okrajem jater postupně skenována oblast pankreatu s probíhajícímí strukturami:     Obr.1 Nejprve laterální okraj hlavy pankreatu s dilatovaným DHC (zeleně) a viditelným ductus pankreaticus směřující k DHC do oblasti papily (modře). Dorzálně VCI.     Obr.2 Řez hlavou pankreatu, zachycen kmen VMS, kraniálně rozšířen díky soutoku z V. lienalis (vstupuje do […]

151. Nadmuté břicho po operaci pro ileus

Interkostální šikmý řez v pravé střední axilární čáře, CFM. Gain CFM zeslaben na úroveň, při které není detekován tok v jaterní žíle. V jaterním parenchymu rozsety četné drobné lineární hyperechogenity. Samotná V.portae je kontrastována průchodem portální krve s příměsí bublin vzduchu (záblesky toku ve V.portae jsou bublinky plynu, které se pohybují a poskytují daleko […]

151. Nadmuté břicho po operaci pro ileus

Interkostální šikmý řez v pravé střední axilární čáře V jaterním parenchymu rozsety četné drobné lineární hyperechogenity, místy zachyceny i pohybující se bublinky vzduchu v periferii (žlutě). Samotná V.portae je kontrastována průchodem portální krve s příměsí bublin vzduchu (červeně)  = plyn v portálním řečišti. Vzduchem dilatované duodenum, žlučník (CH) bez patologie.       151. Nadmuté […]

146. Výpotek a atelektáza

Subkostální sagitální řez paramediálně vlevo, sklápění roviny řezu mediolaterálně Obrazu dominuje hydroptický žlučník v šikmém řezu s obsahem sludge, místy drobné cholesterolové polypy. Kaudálně od žlučníku prázdný bulbus duodeni ventrálně před VCI (zachycena místy v podélném a místy v šikmém řezu). DHC hraniční šíře, kaudálně od dolního okraje jater ventrálně drobný ascites (modře).   […]

130. Splenomegalie

Interkostální projekce v medioklavikulární čáře vlevo nad kaudálními žebry Pod dolním okrajem pravého jaterního laloku téměř kontrahovaný žlučník. Ve stěně i lumen hyperechogenity s krátkými ring-down artefakty (žlutě), bez jasného akustického stínu v hloubce. Dorzokaudálně od žlučníku peristaltika v duodenu.         130. Splenomegalie

115. Pyelonefritis

  Sagitální řez subkostálně v mediální čáře Levý jaterní lalok, průchod levé jaterní žíly, mediální segmenty (IVa,IVb,I). VCI a ústí jaterních žil (HA). V jaterním hilu pak struktury porta hepatis (V.portae, HA a DHC). Pod okrajem jater antrum žaludku a jeho přechod do duodena. Dilatace VCI bez respiračních variací průměru. Dilatace jaterních […]

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Subkostální sagitální řez. Játra s nepravidelným hyperechogenním rozšířením průběhu větvení portální trias (bílá). Hypertrofie lobus caudatus (žlutě) s významnými fibrózními změnami. Mediální jaterní žíla bez skokových změn kalibru (modře).  VCI v podélném řezu, kolabuje s nádechem až v úseku pod V. portae, která zde v příčném řezu současně s DHC (zeleně) a art. hepatica propria (červeně). Susp. […]