155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé přední axilární čáře, CFM Zobrazena oblast portální trias. Zcela dorzálně V. portae, ventrálně od ní pak vinutý průběh art. hepatica propria, zcela možné i zdvojení či časné větvení této tepny. Ductus hepaticus nedilatován (5.9 mm).       155. Sepse a ARDS

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

IC šikmý řez v pravé přední axilární čáře, CFM Zobrazen kontinuální hepatopetální toky ve v.portae (modře) a arteria hepatica propria (červeně) v oblasti jaterního hilu. V oblasti očekávaného ductus hepaticus bez nálezu dilatované struktury, spíše jen hyperechogenity (žlutě), které mohou být obrazem centrální aerobilie.      

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Šikmá subkostální projekce v přední axilární čáře, CFM Pohled na oblast vstupu portální trias do jaterního hilu. Portální žílu nyní nedoprovází dilatovaný DHC. Zachyceny křížící se toky ve V. portae (modře) a art. hepatica propria (červeně). Ventrálně před nimi nedilatovaný ductus hepaticus (zeleně).       152. Bolest břicha po implantaci […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře, posun roviny řezu kraniálně Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy.       152. Bolest břicha po […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře Pod játry v hloubce hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami. V ductus choledochus zaveden stent (zeleně).       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Šikmý subkostální řez v přední axilární čáře vpravo Pod krajem jater vzduchová bublina v duodenu (žlutě), kaudálně od ní hypoechogenní oválná struktura (oranžová šipka). V portální oblasti rozšířen DHC (9,5mm).       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez ve střední čáře, CFM V hlavě pankreatu probíhající VMS, zobrazena i vena lienalis. V pankreatu dále patrný ductus pancreaticus (modře). Napravo od VMS pak dilatovaný ductus choledochus (označen zde jako DHC). Dorzálně velké cévy.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Pod dolním okrajem jater postupně skenována oblast pankreatu s probíhajícímí strukturami:     Obr.1 Nejprve laterální okraj hlavy pankreatu s dilatovaným DHC (zeleně) a viditelným ductus pankreaticus směřující k DHC do oblasti papily (modře). Dorzálně VCI.     Obr.2 Řez hlavou pankreatu, zachycen kmen VMS, kraniálně rozšířen díky soutoku z V. lienalis (vstupuje do […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální subkostální řez ve střední čáře, CFM Dorzokaudálně od dolního okraje jater oblast hlavy pankreatu s probíhajícími cévami – Art. hepatica propria (HA), V. portae, krátce zachycena i Art. gastroduodenalis (červená šipka). V dorzální části hlavy pankreatu dilatovaný DHC (zeleně) bez patrného konkrementu. Zcela dorzálně pak VCI.       152. Bolest […]

147. Břicho po operaci

Sagitální paramediální řez vlevo subkostálně, CFM V podélném řezu aorta a její odstupy – TC a AMS, ventrálně od AMS i VMS s kontinuálním tokem. Povrchově od TC zobrazena jedna z jeho větví (A.hepatica communis či A.lienalis, hvězdička). Aliasing v obou cévách. Abdominální aorta hraniční šíře (2.5 cm je hranice pro aneurysma). Hlava pankreatu […]