154. Absces ve slezině

Subkostální transversální projekce ve střední čáře Pod okrajem levého jaterního laloku dilatovaný žaludek naplněný preformovanou enterální výživou. Žaludeční sonda napojena na sání a postupně odsáto 700ml nenatrávené enterální výživy. Na konci žaludek zkolabován, patrný ascites okolo levého jaterního laloku.       154. Absces ve slezině  

154. Absces ve slezině

Subkostální transversální projekce ve střední čáře Pod okrajem levého jaterního laloku hypoechogenní struktura obsahující hyperechogenní tečkovité až krátce pruhovité hyperechogenity (zeleně). Při detailním pohledu jeví celý útvar ,,sulcovitý,, pohyb. Jedná se o dilatovaný žaludek naplněný preformovanou enterální výživou. Vidět i žaludeční sondu vstupující kardií do žaludku (žlutě). Tělo obratle zcela […]

153. Pravostranné přetížení a výpotek

Subkostální sagitální projekce na dlouhou osu VCI, rovina řezu poté sklápěna směrem doleva. Ukazatel směřuje kraniálně (echokardiografická konvence). Vzorkovací objem PW v jaterní žíle. Zobrazena spektrální křivka toku v jaterní žíle. Při FiSi jedna dopředná vlna (směrem od sondy) – vlna D. Retrográdní vlna není klasicky A vlna (chybí pro absenci sinusového […]

153. Pravostranné přetížení a výpotek

Subkostální sagitální projekce na dlouhou osu VCI, rovina řezu poté sklápěna směrem doleva. Ukazatel směřuje kraniálně (echokardiografická konvence). Dorzálně za játry zachycena VCI v jejím podélném řezu s ústím jedné z jaterních žil. Při sklápění roviny řezu směrem doleva místo VCI o něco dále od sondy a pod jiným úhle probíhá descendentní břišní […]

153. Pravostranné přetížení a výpotek

S4C Dilatace RV se systolickou dysfunkcí. LV se jeví utištěná s dobrou kinetikou IVS a laterální stěny. Dilatace RA s přechodem do dilatované VCI včetně dilatace proximálních úseků jaterních žil. Volná tekutina pod RV (mezi sondou a RV), v tekutině vlaje mediálně hyperechogenní cípatá struktura. Bez známek tamponády.     153. Pravostranné přetížení […]

148. Oligurie a hypotenze

Subkostální sagitální projekce ve střední čáře, M mode Sagitální řez přes VCI, M mode přes úsek VCI cca 2 cm kaudálně od vyústění jaterních žil (zde vyšetření VCI v rámci echokardiografie, proto její kraniální úsek vpravo). S klidným nádechem výrazná respirační variabilita A-P rozměru.     148. Oligurie a hypotenze

146. Výpotek a atelektáza

Subkostální transversální řez, sonda ve střední čáře Před obratlem vpravo VCI a do ní vstupující dilatované jaterní žíly, vlevo břišní aorta. Ventrálně od aorty probíhá distální jícen (žlutě), lze zachytit žaludeční sondu v jeho lumen a jeho přechod do kardie žaludku (zeleně). Crus bránice (oranžově), pod levou bránicí (hnědě) slezina (modře), […]

143. Náhodný nález během vyšetření fluid responsiveness

Subkostální příčná projekce Levý jaterní lalok (segmenty II a III) nahrazen cystickou přestavbou. V hloubce za cystami (v pacientce kraniodorzálně) hyperechogenní bránice (žlutě) s artefakty ze vzdušné plíce nedovolující hodnocení přítomnosti dorzálního zesílení jako jednoho z diagnostických znaků cysty. VCI v příčném řezu drobná (červeně), místy zachycen odstup jaterní žíly […]

139. Pravostranné srdeční přetížení

SSAX, bubble study Nad levým jaterním lalokem v příčném řezu RA, kolem ní drobný perikardiální výpotek. Lze opět sledovat kontrast v RA přetrvávající velmi dlouho (desítky sekund po podání) a po sklopení sondy lze sledovat i reflux krve s kontrastem do VCI a odstupu jaterní žíly.     139. Pravostranné srdeční přetížení

137. Srdeční insuficience

Subkostální sagitální řez v pravé medioklavikulární čáře Zmenšená játra s nepravidelným povrchem a zaobleným dolním okrajem. Ascites v břišní dutině, dilatovaná VCI a hepatální žíly. Pod dolním okrajem jater žlučník bez konkrementu s dvěma hyperechogenitami bez akustického stínu – suspektní cholesterolové polypy (žlutě).         137. Srdeční insuficience