168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Zachován plicní puls a vidět minimální sliding, vpravo zachycena horizontální fisura s drobným výpotkem, vlevo pak při respiraci také vidět výpotek. A-profil se zcela minimálním slidingem (možno hodnotit jako pseudo-A´-profil).     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Podélný řez mezižebřím laterálně od dolního BLUE bodu Zachována drobná dynamika (slabý sliding) pleurální linie v levé části obrazu, mediální část pleurální linie (vpravo) zcela statická. Nasouvání slidující pleurální linie naznačeno schodovitě pod neslidující pleurální linii.     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?  

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

IC transversální řez laterálně a kaudálně od dolního BLUE bodu V minimálním rozsahu kraniální části pleurální linie lung sliding. Zbytek pleurální linie zcela statický, průběh přerušen drobnou 2-3-milimetrovou hypoechogenitou a z ní vycházející B-linií = takto susp. obraz adheze v terénu PNO. Vpravo Z-linie z pleurální linie, pod ní pak již sliding bránice s minimální […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

IC transversální řez laterálně od dolního BLUE bodu V horní části IC prostoru zachována drobná dynamika (sliding) pleurální linie, v dolní části pleurální linie zcela statická.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?  

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Mediálně od horního BLUE bodu vpravo, podélný řez mezižebřím Statická pleurální linie v levé polovině obrazu (pohyby přítomny, ale jde o of-plane efekt s posouváním části parietální pleury během usilovné respirace kolmo na hrudní stěnu, vlastní sliding či puls detekovat nelze). V pravé polovině (mediálně) oslabený ale přítomný sliding, detekovatelný i plicní pulz. […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Mediálně a nad dolním BLUE bodem vpravo, podélný řez mezižebřím Statická pleurální linie v levé polovině obrazu (pohyby přítomny, ale jde o of-plane efekt s posouváním části parietální pleury během usilovné respirace kolmo na hrudní stěnu, vlastní sliding či puls detekovat nelze). V pravé polovině (mediálně) oslabený ale přítomný sliding. Rozhraní /lung point/ […]

160. Atelektáza

Transversální řez ve střední axilární čáře vlevo Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Na vzdušnou plíci navazuje dorzálně konsolidace s minimálním air-bronchogramem (zeleně). Přechod mezi vzdušnou a nevzdušnou plící ostrý. Drobný pleurální výpotek lemuje plíci zcela dorzálně (modře). Mediálně pak páteř a ventrálně před ní v příčném […]