160. Atelektáza

Koronální řez v PLAPS bodě vpravo Bat sign. Mnoho B-linii v jednom mezižebří, lung sliding zachován. B-profil.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Koronální řez v horním BLUE bodě vlevo Bat sign. Zachován lung sliding i lung pulz. Četné B-linie nakupení v malé oblasti pleury. Fokální B-profil.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Sagitální řez pod klíční kosti vpravo mediálně od horního BLUE bodu Bat sign v oblasti chrupavčitých úponů žeber (young bat sign). Bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem, lung sliding omezen, četné B-linie. Fokální B-profil.       160. Atelektáza

157. Dušná pacientka s COPD

IC sagitální řez v pravé přední axilární čáře Minimální pleurální výpotek nad bránicí.  Povrchově okraj plíce konsolidován, shred sign, z diafragmatické plochy plíce dorzálně pak vycházející artefakty vzdušné plíce, avšak charakteru vysokého stupně intersticiálního syndromu (zde nakupení sub-B-linií vycházejících z lung linie).       157. Dušná pacientka s COPD

157. Dušná pacientka s COPD

IC koronální řez v PLAPS bodě vpravo Drobný pleurální výpotek. Zcela laterálně (povrchově) okraj plíce zcela konsolidován, shred sign, z něj vycházející artefakty vzdušné plíce, avšak charakteru vysokého stupně intersticiálního syndromu.       157. Dušná pacientka s COPD

157. Dušná pacientka s COPD

IC sagitální řez v dolním BLUE bodě vpravo Bat sign. Pleurální linie zneostřena drobnými nerovnostmi, četné B-linie. Drobná separace pleurálního prostoru výpotkem. Fokální intersticiální syndrom.       157. Dušná pacientka s COPD

157. Dušná pacientka s COPD

PLAPS bod vpravo, koronální řez Nad bránicí intersticiální syndrom nejvyššího stupně (Birolleau varianta, červeně), zcela povrchově laterální cíp plíce s drobnou konsolidací (žlutě) . Mediální část plíce na bránicí pak vzdušná (zeleně). Minimální pleurální výpotek (modře).       157. Dušná pacientka s COPD

157. Dušná pacientka s COPD

Oblast dolního BLUE bodu vpravo, transversální řez, posouvání sondy kraniokaudálně Střídání nálezu hyperechogenní pleurální linie bez reverberačních artefaktů a zneostřené hyperechogenní lung linie s četnými vertikálními artefakty. Jedná se o fisuru mezi horním (zdravým) a středním lalokem pravé plíce, ten postižen fokálním intersticiálním syndromem. Ve fisuře je drobný pleurální výpotek vedoucí […]

157. Dušná pacientka s COPD

Posun sondy kaudálně od dolního BLUE bodu vpravo, sagitální řez Bat sign. Střídá se obraz A-profilu  (A linie) a B-profilu (minimálně 3 B linie v meziřebří). Fokální intersticiální syndrom v oblasti středního laloku.       157. Dušná pacientka s COPD

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC sagitální řez laterálně od dolního BLUE bodu vlevo Bat sign, bez detekce lung slidingu, plicním puls zde při pohybech sondou nehodnotitelný. Nahromadění B linií v tomto meziřebří. Fokální B-profil.       156. Komplikovaný reaktivní výpotek