165. Oběhová nestabilita na ICU

IC koronální řez v pravé přední axilární čáře Nad bránicí (hnědě) zrcadlový obraz jater (modře) vylučující výpotek v této části pohrudniční dutiny. VCI zachycena v podélném řezu, samotný konec ČZK neidentifikován. Po aplikaci agitovaného FR proximálním lumenem CŽK detekován kontrast ve VCI (červeně) a tím verifikována jeho intravazální poloha. Žlučník zeleně. Lateral shadowing […]

162. Dysfunkce bránice

Koronární/sagitální řez v přední axilární čáře vpravo. Nyní pohled na dorzální část pravé bránice a pravé pohrudniční dutiny přes pravý jaterní lalok. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její zcela dorzální část (v hloubce) jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Minimální výpotek v pravé pohrudniční dutině […]

162. Dysfunkce bránice

Koronární řez ve střední axilární čáře vpravo. Příznak opony během nádechu. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její centrální část jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Bez detekce výpotku či ascitu.       162. Dysfunkce bránice

162. Dysfunkce bránice

Koronární řez v zadní axilární čáře vpravo (PLAPS bod). Příznak opony během nádechu. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její centrální část jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Bez detekce výpotku či ascitu.         162. Dysfunkce bránice

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Interkostální transversální projekce v medioklavikulární čáře vpravo Zobrazen segment VI, zde kulovitá homogenně hyperechogenní struktura – suspektní hemangiom.       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře, CFM Přes horní okraj pravého jaterního laloku (segment VII) zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny). V játrech pak hypoechogenní ložisko směrem laterálně (doleva) neostře ohraničené, v barvě zachycen tok v jaterních žilách, hypoechogenní struktura bez detekce toku.       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes horní okraj pravého jaterního laloku (segment VII) zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny, červeně). V játrech pak hypoechogenní ložisko směrem laterálně (doleva) neostře ohraničené (žlutě).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen horní pól pravé ledviny. Sklápěním roviny řezu kraniálně se pak zobrazuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mediálně od ní pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze […]