111. Aortální regurgitace

Pohled z jugula na aortální oblouk, PW. Vzorkovací objem PW v začátku descendentní aorty. Detekován pouze dopředný tok.       111. Aortální regurgitace

111. Aortální regurgitace

Pohled z jugula na aortální oblouk. Hraniční rozměry.       111. Aortální regurgitace

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na ascendentní aortu. PW. Sledováním aortálního oblouku směrem mediálně vidíme ascendentní aortu (AA) s odstupem truncus brachiocephalicus. Dorzálně od ní šikmo zachycena pravá větev arteria pulmonalis, do ní umístěn PW a zobrazen tok v PA.     61. Hrudní stěna a mediastinum TB

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na ascendentní aortu. CFM. Sledováním aortálního oblouku směrem mediálně vidíme ascendentní aortu (AA). Dorzálně od ní šikmo zachycena pravá větev arteria pulmonalis (tok v CFD) procházející zde aortálním oknem směrem k pravé plíci.     61. Hrudní stěna a mediastinum

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na ascendentní aortu. CFM. Sledováním aortálního oblouku směrem mediálně najdeme červeně pulzující ascendentní aortu. Mediálně od ní vidět kontinuální tok ve VCS (modře s aliasingem).     61. Hrudní stěna a mediastinum

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk. Rotací sondy ztratíme z roviny řezu descendentní část (napravo=kraniolaterálně), ale získáme ascendentní část aorty (medioventrálně, na záznamu vlevo), zde se zdá sumace ascendentní aorty s žilními strukturami).     61. Hrudní stěna a mediastinum

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu, PW Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo. Tok v descendentní aortě převážně od sondy (směrem kaudálně), jen krátký regurgitační tok při uzavírání suficientní aortální chlopně (červeně). Zobrazení […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu, CFM Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo. Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce. Tok v descendentní aortě převážně modře, jen krátký červený […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu, CFM Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo. Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce. Tok v descendentní aortě převážně modře, jen krátký červený […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo (hnědě). Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce (žlutě).     61. Hrudní stěna a mediastinum