168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

A4C, zaměření se na levé srdce Za dilatovanou LA vidět anechogenní oblast = pravostranný fluidothorax (modře). Obratel stacionární s akustickým stínem a konsolidace pravé plíce (zeleně). Modrá a žlutá linie naznačuje průběh mediastinálních parietální pleur – pravé (modře) a levé (žlutě). Růžově místo lokalizace hrudního jícnu v projekci.     […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C se zaměřením na RV Výrazná dilatace RV, celá volná stěna RV bez dostředné kinetiky pohybu, longitudinální kontraktilita RV zachována. TV morfologicky zde nenápadná. Síně bez dilatace.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C/A5C Výrazná dilatace RV, apikální část volné stěny RV bez dostředné kinetiky pohybu, fixované paradoxní postavení IVS systo-diastolicky. Oblast dorzolaterálně za LA nepřehledná, v PLAX však LA bez nálezu konstrikce z okolí, stejně tak i v CT, nemyslíme tedy na lokální tamponádu LA.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. Kissing papillaries – obliterace dutiny LV v systole. AV a MV morfologicky zde intaktní. Z rozhraní s plicí inferolaterální za […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické i přes snahu o optimalizaci zobrazení. AV a MV morfologicky zde intaktní. […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace, její se nachází v blízké zóně UZ obrazu, stěna tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

165. Oběhová nestabilita na ICU

S4C, horší kvalita obrazu Hypertrofická volná stěna RV, vizuálně horší radiální kontraktilita RV a dobrá longitudinální kontraktilita RV, bez dilatace RV. Hypertrofie IVS, dutina LV minimální, hyperechogenita (žlutě) vtlačující se do levé síně z laterální strany. Bez detekce tekutiny v perikardu.     165. Oběhová nestabilita na ICU

165. Oběhová nestabilita na ICU

PLAX Koncentricky hypertrofická stěna LV, dobrá kontraktilita IVS a inferolaterální stěny LV, v systole kolaps dutiny LV. Za LA těsně nad úrovní mitrální chlopně hyperechogenita (žlutě) vtlačující se do této části levé síně.     165. Oběhová nestabilita na ICU