165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena horní polovina levé ledviny (červeně). Mediálně od sleziny vidět anechogenní proužek (žlutě) = subdiafragmaticky lokalizovaná tekutina. Bránice hnědě, nad ní není vidět pleurální výpotek.     165. Oběhová nestabilita na ICU

162. Dysfunkce bránice

Koronární/sagitální řez v přední axilární čáře vpravo. Nyní pohled na dorzální část pravé bránice a pravé pohrudniční dutiny přes pravý jaterní lalok. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její zcela dorzální část (v hloubce) jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Minimální výpotek v pravé pohrudniční dutině […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes horní okraj pravého jaterního laloku (segment VII) zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny, červeně). V játrech pak hypoechogenní ložisko směrem laterálně (doleva) neostře ohraničené (žlutě).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen horní pól pravé ledviny. Sklápěním roviny řezu kraniálně se pak zobrazuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mediálně od ní pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mírným sklopením roviny řezu mediálně pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře, rovina řezu nejprve mediálně a pak sklápěna laterálně Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen žlučník a VCI. Sklopením roviny řezu laterálně se pak objevuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), laterokaudálně od ní pak horní pól pravé ledviny.       159. Expanze […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální šikmá projekce ve střední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazena pravá ledvina (bez městnání) , nad jejím horním pólem kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny). Zachovány kraniokaudální pohyby ledviny a nadledviny s dechovým cyklem.       159. Expanze v nadledvinách a játrech

154. Absces ve slezině

IC šikmá projekce ve střední axilární čáře vlevo Pod bránicí slezina (zeleně) , pod ní horní pól levé ledviny (modře) s naznačenými strukturami levé nadledviny (červeně), v hloubi paravertebrálně m.psoas (žlutě). Minimální lem tekutiny pod dolním pólem sleziny (šipka).       154. Absces ve slezině

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez v přední axilární čáře vpravo, sklápění roviny řezu kaudálně a zpět kraniálně Pod krajem jater hydroptický žlučník, skenován v příčných řezech, jemná stěna, bez volné tekutiny v okolí, bez detekce konkrementu v lumen žlučníku. Současně proskenována horní polovina pravé ledviny, zde bez městnání. V hloubce VCI, zachycen vstup pravé renální žíly […]