109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Subkostální sagitální řez. Játra s nepravidelným hyperechogenním rozšířením průběhu větvení portální trias (bílá). Hypertrofie lobus caudatus (žlutě) s významnými fibrózními změnami. Mediální jaterní žíla bez skokových změn kalibru (modře).  VCI v podélném řezu, kolabuje s nádechem až v úseku pod V. portae, která zde v příčném řezu současně s DHC (zeleně) a art. hepatica propria (červeně). Susp. […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Oblast ventrálního stehna vpravo těsně pod tříslem v místě zarudnutí kůže Zachycena reaktivní lymfatická uzlina. Cutis rozšířena (2.6 mm).     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 2.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Oblast ventrálního stehna vpravo těsně pod tříslem v místě zarudnutí kůže Zachycena reaktivní lymfatická uzlina. Cutis rozšířena (2.6 mm).     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 2.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Levé tříslo, podélný řez, PD Reaktivní lymfatická uzlina v podélném řezu, patrný hyperechogenní hilus vystupující Ventrokraniálně. Centrální céva větvící se do periferie uzliny.     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 1.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Levé tříslo, podélný řez Reaktivní lymfatická uzlina v podélném řezu, patrný hyperechogenní hilus vystupující Ventrokraniálně.   92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 1.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Levé tříslo, příčný řez, PD Reaktivní lymfatická uzlina v příčném řezu, patrný hyperechogenní hilus vystupující ventrálně.     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 1.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Levé tříslo, příčný řez, PD Reaktivní lymfatická uzlina v příčném řezu, patrný hyperechogenní hilus vystupující ventrálně.     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 1.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Levé tříslo, příčný řez Reaktivní lymfatická uzlina v příčném řezu, patrný hyperechogenní hilus vystupující ventrálně.     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 1.část