106. Bolestivé koleno

Oblast laterální kloubní štěrbiny kolenního kloubu v sagitálním řezu. Kraniálně kondyl femuru s důlkem pro úpon m. popliteus (žlutě), kaudálně proximální tibie. Laterální meniskus (oranžově) prominuje nad úroveň kostí, nevyklenuje však kloubní pouzdro (červeně).     106. Bolestivé koleno

106. Bolestivé koleno

Oblast mediální kloubní štěrbiny kolenního kloubu v sagitálním řezu. Kraniálně kondyl femuru, kaudálně proximální tibie. Kloubní pouzdro se vyklenuje směrem kaudálně (červeně). Hypoechogenita v zevní vrstvě mediálního kolaterálního ligamenta (modře). Plochý osteofyt na mediálním kondylu femuru.     106. Bolestivé koleno

106. Bolestivé koleno

  Oblast mediální kloubní štěrbiny kolenního kloubu v sagitálním řezu. Kraniálně kondyl femuru, kaudálně proximální tibie. Kloubní pouzdro bez výpotku, nad pouzdrem mediální kolaterální vaz. Plochý osteofyt na mediálním kondylu femuru. Oblast mediálního menisku bez patologie.     106. Bolestivé koleno

106. Bolestivé koleno

Oblast mediální kloubní štěrbiny kolenního kloubu v sagitálním řezu. Kraniálně kondyl femuru, kaudálně proximální tibie. Kloubní pouzdro bez výpotku (pouzdro červeně), nad pouzdrem mediální kolaterální vaz (modře). Plochý osteofyt na mediálním kondylu femuru (žlutě). Oblast mediálního menisku oranžově.     106. Bolestivé koleno