168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Zachován plicní puls a vidět minimální sliding, vpravo zachycena horizontální fisura s drobným výpotkem, vlevo pak při respiraci také vidět výpotek. A-profil se zcela minimálním slidingem (možno hodnotit jako pseudo-A´-profil).     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

IC transversální řez laterálně a kaudálně od dolního BLUE bodu V minimálním rozsahu kraniální části pleurální linie lung sliding. Zbytek pleurální linie zcela statický, průběh přerušen drobnou 2-3-milimetrovou hypoechogenitou a z ní vycházející B-linií = takto susp. obraz adheze v terénu PNO. Vpravo Z-linie z pleurální linie, pod ní pak již sliding bránice s minimální […]

157. Dušná pacientka s COPD

Oblast dolního BLUE bodu vpravo, transversální řez, posouvání sondy kraniokaudálně Střídání nálezu hyperechogenní pleurální linie bez reverberačních artefaktů a zneostřené hyperechogenní lung linie s četnými vertikálními artefakty. Jedná se o fisuru mezi horním (zdravým) a středním lalokem pravé plíce, ten postižen fokálním intersticiálním syndromem. Ve fisuře je drobný pleurální výpotek vedoucí […]

157. Dušná pacientka s COPD

Oblast dolního BLUE bodu, sagitální řez Bat sign. Zachován lung sliding. Kraniální část pleurální linie bez reverberačních artefaktů, směrem kaudálně přerušení, vertikální reverberační artefakt vycházející ze zde zneostřené hyperechogenní lung linie. Suspektní z nálezu subpleurální konsolidace (tedy C-profilu).       157. Dušná pacientka s COPD

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC sagitální řez v dolním BLUE bodě vlevo Bat sign, lung sliding zde slabý, ale přítomen. Bez vertikálních reverberačních artefaktů. A profil. Na obrázku zvýrazněny dvě po sobě slidující vrstvy – zevní se pohybuje společně s mezižeberním svalstvem, vnitřní je v protipohybu během respirace. Sliding se děje mezi těmito dvěma vrstvami.     […]

142. Hemothorax nejasné etiologie

IC šikmý řez mezi skapulární a zadní axilární čarou vlevo, PD V mezižebří v hloubce pravidelná hyperechogenní lung linie, povrchověji od ní hypoechogenní struktura pohybující se spolu s lung linií, ve středu tato struktura prostupuje lung linií směrem mediálně. Pleurální výpotek povrchově v pleurální dutině. V PDI povrchově signál větve IC cévy-s při dané […]

142. Hemothorax nejasné etiologie

IC šikmý řez mezi skapulární a zadní axilární čarou vlevo V mezižebří v hloubce pravidelná hyperechogenní lung line (žlutě), povrchověji od ní hypoechogenní struktura pohybující se spolu s lung linií (červeně), ve středu tato struktura prostupuje lung linií směrem mediálně (zeleně). Pleurální výpotek povrchově v pleurální dutině (modře).         142. Hemothorax nejasné […]

142. Hemothorax nejasné etiologie

IC sagitální řez ve skapulární čáře pod levou lopatkou Bat sign, v mezižebří v hloubce pravidelná hyperechogenní lung line, povrchověji od ní hypoechogenní struktura pohybující se spolu s lung linií, zcela povrchově pak pleurální výpotek.       142. Hemothorax nejasné etiologie

142. Hemothorax nejasné etiologie

IC sagitální řez v zadní axilární čáře vlevo Bat sign, v mezižebří v hloubce pravidelná hyperechogenní lung line (žlutě), povrchověji od ní tenká hypoechogenní struktura pohybující se spolu s lung linií (červeně) , zcela povrchově pak pleurální výpotek (modře).       142. Hemothorax nejasné etiologie