167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX v úrovni mitrální chlopně a papilárních svalů Dilatace pravé komory s velmi špatnou dostřednou kinetikou pohybu, D-shape levé komory stále, ale již méně výrazné, zachycené segmenty LV bez RWMA. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX v úrovni papilárních svalů Dilatace pravé komory, D-shape levé komory stále, ale již méně výrazné, zachycené segmenty LV bez RWMA. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory. Z rozhraní s plicí inferolaterální za srdcem nahromadění B-linií.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX v úrovni papilárních svalů Výrazná dilatace pravé komory s D-shape levé komory, ta bez RWMA v zachycených segmentech. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory. Z rozhraní s plicí inferolaterální za srdcem nahromadění B-linií.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX , sklápění roviny řezu od úrovně mitrální chlopně po apex Výrazná dilatace pravé komory s D-shape levé komory, ta bez RWMA v zachycených segmentech. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory apikálně.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX v úrovni papilárních svalů Výrazná dilatace pravé komory s D-shape levé komory, ta bez RWMA v zachycených segmentech. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory. Z rozhraní s plicí inferolaterální za srdcem nahromadění B-linií.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

PSAX, úroveň mezi papilárními svaly a apexem Mírně dyssynchronní kontrakce s difuzní hypokinezou všech segmentů. Za inferolaterální stěnou hypoechogenní kolekce pleurálního výpotku vlevo.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

153. Pravostranné přetížení a výpotek

PSAX v úrovni MV a papilárních svalů Dobrá kinetika bazálních a midventrikulárních segmentů LV, D-shape IVS zde není nedetekovatelné. Pravá komora nepřehledná, bez detekce perikardiálního výpotku.         153. Pravostranné přetížení a výpotek

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze, CFM, CM Line CW přes ústí TR na TV, použita úhlová korekce. Zobrazena spektrální křivka TR. Maximální gradient okolo 50mmHg.       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze, CFM Ve středu AV, ve které v barvě tok v systole. Přes RA do RV střídání diastolického toku (červeně) a významné regurgitace (TR) během systoly RV (modrozeleně). Jet se místy jeví jako by vycházel z AV do RA. Při mírném sklápění sondy je zřejmé, že jet prochází TV asymetricky […]

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze, CFM Ve středu AV, ve které v barvě tok v systole. Přes RA do RV střídání diastolického toku (červeně) a významné regurgitace (TR) během systoly RV (modrozeleně). Jet se místy jeví jako by vycházel z AV do RA (obrázek).       148. Oligurie a hypotenze