168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C se zaměřením na RV Výrazná dilatace RV, celá volná stěna RV bez dostředné kinetiky pohybu, longitudinální kontraktilita RV zachována. TV morfologicky zde nenápadná. Síně bez dilatace.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C/A5C Výrazná dilatace RV, apikální část volné stěny RV bez dostředné kinetiky pohybu, fixované paradoxní postavení IVS systo-diastolicky. Oblast dorzolaterálně za LA nepřehledná, v PLAX však LA bez nálezu konstrikce z okolí, stejně tak i v CT, nemyslíme tedy na lokální tamponádu LA.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

S4C Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou, mírně dyssynchronní kontrakcí. Mitrální chlopeň jemná, tenting chlopně, dilatace LA. RV nedilatovaná s dobrou systolickou funkcí, TV jemná. Laterálně od boční stěny LV pak tekutina v levé pleurální dutině (modře). Perikard bez separace.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

158. Oběhová nestabilita po operaci

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM Nyní velmi dobře detekovatelný dopředný tok pravým srdcem, stejně tak i regurgitační tok na trikuspidální chlopni (ten bude příčinou undulace interatriálního septa při intermitentně vyšším tlaku v RA oproti tlaku v LA).       158. Oběhová nestabilita po operaci

158. Oběhová nestabilita po operaci

A4C, zaměření na pravé srdce Nyní vidět již dilatovanou, ale dobře se kontrahující pravou komoru, bez dyskineze volné stěny. Lépe naplněna i RA. TV jemná. Vyjádřena undulace IAS (části septum primum) během srdečního cyklu (během systoly RV se vyklenuje na levou stranu).       158. Oběhová nestabilita po operaci

158. Oběhová nestabilita po operaci

A4C, zaměřeno na pravé srdce Porucha kinetiky pravé komory, kdy se velmi dobře kontrahuje pouze její apex, zbytek volné stěny dyskinetický (v systole se vyklenuje namísto dostředné kontrakce). Kontrakce zachycených segmentů levé komory v normě. Pravá síň nedilatovaná, propaguje se do ní horizontální sidelobe artefakt.       158. Oběhová nestabilita […]

155. Sepse a ARDS

A4C, CFM Zachycena významná TR z RV do RA a změřen gradient. Bez detekce významné elevace PAP.       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

A4C, zaměření na pravé srdce Hraniční velikost a významná globální systolická dysfunkce RV. TV jemná. Dilatace RA.       155. Sepse a ARDS