168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Střední axilární čára vlevo, IC koronální řez Tekutina pod i nad bránicí, splenomegalie. Hybnost bránice zde výrazně lepší. Konsolidace dorzomediální části levé plíce.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena tekutinová kolekce (červeně) s nehomogenním vířícím obsahem a naznačenou hladinkou (modře). Diferenciálně diagnosticky vidíme buďto tekutinu v žaludku (suspektně s koaguly) či volnou tekutinu v břišní dutině. Sliding event. stěny žaludku po povrchu sleziny nedetekujeme. Oblast hledání slidingu vyznačena žlutě.   […]

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena horní polovina levé ledviny (červeně). Mediálně od sleziny vidět anechogenní proužek (žlutě) = subdiafragmaticky lokalizovaná tekutina. Bránice hnědě, nad ní není vidět pleurální výpotek.     165. Oběhová nestabilita na ICU

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena tekutinová kolekce (červeně) s nehomogenním vířícím obsahem a naznačenou hladinkou (modře). Nad slezinou mediálně vidět anechogenní proužek (žlutě) = subdiafragmaticky lokalizovaná tekutina.     165. Oběhová nestabilita na ICU

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena tekutinová kolekce (červeně) s nehomogenním vířícím obsahem. Oblast hledání slidingu vyznačena žlutě, ten nedetekován. Můžeme v ní ale detekovat echogenní stěnu žaludku a cévní struktury v hilu sleziny (růžově). Krátce je zachycena i žaludeční sonda (hnědě).     165. Oběhová nestabilita na ICU

160. Atelektáza

Transversální řez ve střední axilární čáře vlevo Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Na vzdušnou plíci navazuje dorzálně konsolidace s minimálním air-bronchogramem (zeleně). Přechod mezi vzdušnou a nevzdušnou plící ostrý. Drobný pleurální výpotek lemuje plíci zcela dorzálně (modře). Mediálně pak páteř a ventrálně před ní v příčném […]

160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo Nad slezinou a bránicí drobný pleurální výpotek a v něm na bránici nasedající plicní konsolidace, mediálně pak krátce zachycena i descendentní hrudní aorta v jejím podélném řezu.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo Nad slezinou a bránicí (žlutě) drobný pleurální výpotek a v něm na bránici nasedající plicní konsolidace (červeně).       160. Atelektáza

155. Sepse a ARDS

Kaudálně od PLAPS bodu vlevo, koronální řez Okolo sleziny ascites (modře), nad bránicí mediálně v kardiofrenickém úhlu hyperechogenní nepravidelná struktura (odpovídá částečně vzdušné plíci, červeně) a drobný pleurální výpotek (zeleně) umožňující vizualizaci páteře i nad bránicí (V-sign, žlutě).       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

PLAPS bod vlevo, koronální řez Pod bránicí dilatovaný žaludek naplněný tekutým obsahem, sklopením roviny řezu dorzálně pak zobrazena slezina. Bez detekce ascitu. Nad bránicí se v nádechu objevuje nerovná lung linie, opět shred sign.     155. Sepse a ARDS