155. Sepse a ARDS

A4C, TDI vzorkovací objem nad laterálním anulem MV Změřena vlna E´. S´-vlna v normě ukazující na dobrou globální kinetiku LV.     155. Sepse a ARDS

148. Oligurie a hypotenze

A4C, TDI Vzorkovací objem TDI v oblasti laterálního anulu mitrální chlopně, zobrazena spektrální křivka pohybu tkáně. E´ vlna zde 7 cm/s (= velmi nízká), S´ vlna zde 10 cm/s (hraniční).       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A4C, TDI Vzorkovací objem TDI v oblasti mediálního anulu mitrální chlopně, zobrazena spektrální křivka pohybu tkáně. E´ vlna zde 5 cm/s (= velmi nízká).       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A4C, zaměření na pravé srdce, TDI Vzorkovací objem TDI v oblasti laterálního anulu trikuspidální chlopně, zobrazena spektrální křivka pohybu tkáně. S´ vlna zde 9 cm/s je známkou systolické dysfunkce pravé komoře (její longitudinální složky).       148. Oligurie a hypotenze

145. Dušnost na ICU

A4C, TDI Vzorkovací objem TDI nad laterálním anulem MV, změřena vlna E´, ta kolísá okolo hodnot = 13 cm/s. Vypočten poměr E/E´= 11.       145. Dušnost na ICU

144. Nejasná hypoxémie

A4C, TDI Signál tkáňového Dopplera z laterálního anulu mitrální chlopně. Změřena E´ vlna = 7 cm/s. S´ vlna také relativně nízká (okolo 8 cm/s).       144. Nejasná hypoxémie

141. Oběhové selhání a dušnost

A4C, TDI Vzorkovací objem TDI na laterálním mitrálním anulu. Změřena křivka e´. Současně nízká vlna s´(kolísá okolo hodnot max 5 cm/s ) jako známka systolické dysfunkce LV (její longitudinální složky kontraktility).     141. Oběhové selhání a dušnost

139. Pravostranné srdeční přetížení

A4C, TDI Vzorkovací objem TDI nad cípy laterální anulus MV, zachycena spektrální křivka pohybů tkáně. Velmi dobrá S´ vlna (červeně)  i E´ vlna (zeleně).     139. Pravostranné srdeční přetížení

137. Srdeční insuficience

A4C, TDI Vzorkovací objem TDI na laterálním anulu MV, ten se téměř nepohybuje.         137. Srdeční insuficience