167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C s angulací na RV, CW linie přes ústí jetu TR, použita úhlová korekce Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se nadále pohybuje do max 3 m/s.         167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX-RV, CW linie přes ústí jetu TR, použita úhlová korekce Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se pohybuje okolo max 3 m/s.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C, CW linie přes ústí jetu TR Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se pohybuje okolo 2,75 m/s.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

158. Oběhová nestabilita po operaci

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM Nyní velmi dobře detekovatelný dopředný tok pravým srdcem, stejně tak i regurgitační tok na trikuspidální chlopni (ten bude příčinou undulace interatriálního septa při intermitentně vyšším tlaku v RA oproti tlaku v LA).       158. Oběhová nestabilita po operaci

155. Sepse a ARDS

A4C, CFM Zachycena významná TR z RV do RA a změřen gradient. Bez detekce významné elevace PAP.       155. Sepse a ARDS

153. Pravostranné přetížení a výpotek

Subkostální sagitální projekce na dlouhou osu VCI, rovina řezu poté sklápěna směrem doleva. Ukazatel směřuje kraniálně (echokardiografická konvence). Vzorkovací objem PW v jaterní žíle. Zobrazena spektrální křivka toku v jaterní žíle. Při FiSi jedna dopředná vlna (směrem od sondy) – vlna D. Retrográdní vlna není klasicky A vlna (chybí pro absenci sinusového […]

153. Pravostranné přetížení a výpotek

A4C, CFM, CW přes ústí TR Spektrální křivka TR, gradienty v mezích normy. Bez detekce známek plicní hypertenze.       153. Pravostranné přetížení a výpotek

148. Oligurie a hypotenze

A4C/A5C, CFM Zobrazen tok z LV do LVOT a AV s malou AR. Na pravé straně IAS signál TR. Pro měření maximální rychlosti toku přes AV pomocí CW (zeleně) tedy musíme dát pozor, abychom mylně nezachytili tok TR (žlutě), který by zde falešně ukazoval na těžkou AS (max. gradient 87mmHg, viz výše). […]

148. Oligurie a hypotenze

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM, CM Line CW přes ústí TR na TV, použita úhlová korekce. Zobrazena spektrální křivka TR. Maximální gradient okolo 87 mmHg.     148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM Masivní TR místy dvěma jety (jeden centrálně a jeden směrem k IAS).       148. Oligurie a hypotenze