152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální řez ve středním mesogastriu cca v přední axilární čáře Zachycen colon ascendens s tekutým obsahem. Jeho stěna je v jednom místě s hyperechogenním vklenutím do lumen (červeně). Obraz polypu v colon ascendens.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

151. Nadmuté břicho po operaci pro ileus

Transversální řez nad pupkem ve střední čáře. Pod břišní stěnou nepatrný, ale přítomný sliding střeva naplněného vzduchem. Lze detekovat dvě hyperechogenní lineární vrstvy – ta vnější může odpovídat vzduchu ve stěně střeva (žlutě) a ta vnitřní pak intraluminárnímu vzduchu (červeně). Dorzálně pak pouze reverberační artefakty. Bez detekce extraluminárního plynu.   […]

151. Nadmuté břicho po operaci pro ileus

Transversální řez nad pupkem ve střední čáře. Pod břišní stěnou nepatrný, ale přítomný sliding střeva naplněného vzduchem. Lze detekovat dvě hyperechogenní lineární vrstvy – ta vnější může odpovídat vzduchu ve stěně střeva (žlutě) a ta vnitřní pak intraluminárnímu vzduchu (červeně). Dorzálně pak pouze reverberační artefakty. Bez detekce extraluminárního plynu.   […]

151. Nadmuté břicho po operaci pro ileus

Subkostální šikmý řez v pravé přední axilární čáře Játra se zaobleným dolním okrajem, kaudálně od něj stopy volné tekutiny, stejně tak i v Morrisonově prostoru (modře). V jaterním parenchymu rozsety četné drobné lineární hyperechogenity = plyn v portálním řečišti. Kaudálně od jater ventrálně od pravé ledviny dilatované střevo (zřejmě hepatální flexura colon, žlutě).   […]

147. Břicho po operaci

Transversální řez v levém podbřišku Akustický stín za kortikalis horního okraje lopaty kosti kyčelní vlevo (hnědě). Anteromediálně od něj tekutinou naplněné kolon descendens (žlutě). Mediálně od něj pak klička tenkého střeva s tekutou náplní a patrnou peristaltikou (červeně). Bez detekce ascitu.       147. Břicho po operaci    

137. Srdeční insuficience

Subkostální šikmý řez v levé zadní axilární čáře. Levá ledvina bez patologie. Povrchově vzduch intraluminárně (oblast lienální flexury colon).         137. Srdeční insuficience

137. Srdeční insuficience

Interkostální šikmý řez v levé zadní axilární čáře Podélně nezvětšená slezina s lemem tekutiny dorzokaudálně. Povrchově pod dolním pólem sleziny vzduch intraluminárně (oblast lienální flexury colon).       137. Srdeční insuficience

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna v transversálním řezu, pod ní hyperechogenní proužek. Při pozorném přichází dokonce zleva peristaltická vlna. Vzduch jen intraluminárně.         133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna v transversálním řezu, pod ní hyperechogenní proužek. Při pozorném sledování však i ten jeví nepatrný gut sliding. Vzduch jen intraluminárně.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna v sagitálním řezu, pod ní hyperechogenní proužek. Při pozorném sledování však i ten jeví nepatrný gut sliding. Vzduch jen intraluminárně.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část