167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C, PW vzorkovací objem v RV nad cípy TV Výrazné kolísání E vlny, zde variace = Vmax-Vmin/Vmax =36 %, odpovídá hraničnímu pulsus paradoxus.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale  

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C se zaměřením na RV Výrazná dilatace RV, celá volná stěna RV bez dostředné kinetiky pohybu, longitudinální kontraktilita RV zachována. TV morfologicky zde nenápadná. Síně bez dilatace.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

S4C Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou, mírně dyssynchronní kontrakcí. Mitrální chlopeň jemná, tenting chlopně, dilatace LA. RV nedilatovaná s dobrou systolickou funkcí, TV jemná. Laterálně od boční stěny LV pak tekutina v levé pleurální dutině (modře). Perikard bez separace.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

158. Oběhová nestabilita po operaci

A4C, zaměření na pravé srdce Nyní vidět již dilatovanou, ale dobře se kontrahující pravou komoru, bez dyskineze volné stěny. Lépe naplněna i RA. TV jemná. Vyjádřena undulace IAS (části septum primum) během srdečního cyklu (během systoly RV se vyklenuje na levou stranu).       158. Oběhová nestabilita po operaci

155. Sepse a ARDS

A4C, CFM Zachycena významná TR z RV do RA a změřen gradient. Bez detekce významné elevace PAP.       155. Sepse a ARDS

148. Oligurie a hypotenze

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM Masivní TR místy dvěma jety (jeden centrálně a jeden směrem k IAS).       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

A4C, zaměření na pravé srdce Rozšířená RV s hypertrofií stěny a dobrou kontraktilitou, zde bez RWMA. TV jemná.       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze Ve středu trojcípá AV, sklerotizace pravého koronárního cípu (žlutě), separace cípů dobrá, morfologicky jistě nepřítomna významná valvulární AS. Dilatovaný RVOT. Undulace IAS během respirace (v spontánním inspiriu přesun zprava doleva, v klidu a během expiria přesunuto doprava).       148. Oligurie a hypotenze

145. Dušnost na ICU

A4C, zaměření na pravé srdce, CFM. Zobrazen signál významné TR.     145. Dušnost na ICU

145. Dušnost na ICU

A4C, zaměření na pravé srdce. RV nedilatovaná, dobrá longitudinální systolická funkce RV. TV jemná. V hrotu RV moderator band. Výborná kontraktilita laterální stěny LV, septum mírně hypokontraktilní. Kalcifikace v laterální části mitrálního anulu a sklerotizace i v místě přechodu šlašinek v papilární sval. Dilatace RA.       145. Dušnost na ICU