144. Nejasná hypoxémie

Transversální řez dorzálně pod popliteální jamkou Truncus tibiofibularis (tepna centrálně a okolo ní dvě žíly). Při kompresi jedna z žil nekompresibilní (tmavě modrá). V hloubce hyperechogenní kortikalis tibie (vlevo) a fibuly (vpravo).     144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

Transversální řez dorzomediálně pod popliteální jamkou, posun sondy kaudokraniálně Pod podkožím m.gastrocnemius medialis, pod ním m. soleus a tibia. V m.gastrocnemius kraniálně dilatovaná nekompresibilní svalová žíla. Relativně čerstvá trombóza.       144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

Transversální řez dorzomediálně pod popliteální jamkou Pod podkožím m.gastrocnemius medialis, pod ním m. soleus a tibia. V m. gastrocnemius dilatovaná nekompresibilní svalová žíla. Relativně čerstvá trombóza.     144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

Transversální řez dorzomediálně pod popliteální jamkou Pod podkožím m. gastrocnemius medialis, pod ním m. soleus a tibia. V m. gastrocnemius dilatovaná svalová žíla, kompresibilní. Posunem sondy kraniálně se žíla rozšiřuje a stává se neúplně kompresibilní.     144. Nejasná hypoxémie

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez v dolní části popliteální krajiny mediálně, CFM. Trombus ve větvi pro m.gastrocnemius medialis.         131. Hluboká žilní trombóza

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez v dolní části popliteální krajiny. V hloubce již stíny tibie a fibuly. Nad nimi pulzující arterie s žilou, při kompresi žíla vyplněna trombem. Trombóza VP. Posun kaudálně, zde vidět větvení žíly, jejíž jedna větev je průchodná (svalové větve pro mediální m.gastrocnemius) a druhá obsahuje trombus (VP). Do tohoto přítoku ústí […]

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez v dolní části popliteální krajiny. V hloubce stíny tibie a fibuly. Nad nimi pulzující arterie a dvojice žil, při kompresi jedna kompresibilní, druhá vyplněna trombem. Trombóza VP.       131. Hluboká žilní trombóza

104. Suspektní PE a renální insuficience

Popliteální oblast vlevo, CFM Cévní svazek, hlouběji tepna, okolo přítoky VP, které vyplněny tromby, bez detekce toku v CFM.     104. Suspektní PE a renální insuficience

104. Suspektní PE a renální insuficience

Popliteální oblast vlevo, CFM Cévní svazek, hlouběji tepna, povrchově žíla, ta rozšířena, vyplněna trombem s parciálně volným lumen. Tok v reziduálním lumen okolo trombu ve VP.     104. Suspektní PE a renální insuficience

104. Suspektní PE a renální insuficience

Popliteální oblast vlevo Cévní svazek, hlouběji tepna, okolo přítoky VP, které vyplněny tromby (viz obr). Posunem sondy proximálně přechod trombózy na kmen VP. Minimální komprese sondou vede ke kolapsu reziduálního lumen bez další možnosti komprese trombu.     104. Suspektní PE a renální insuficience