117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

Sonda pod klíční kostí vpravo, PW Cévní svazek, mediálně (vpravo) vena subclavia, laterodorzálně (vlevo) arteria subclavia. Vzorkovací objem ve vena subclavia. Detekována respirační variabilita žíly – dokumentuje průchodnost centrálním směrem pro úspěšné zavedení centrálního žilního katetru tímto přístupem.     117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

Sonda pod klíční kostí vpravo Cévní svazek, mediálně (vpravo) vena subclavia, laterodorzálně (vlevo) arteria subclavia. Mediálně od žíly pak reflex žebra. Povrchově pektorální svaly.       117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

53. Rtg po zavedení ČZK

Sonda položena do podklíčkové oblasti vpravo podélně s průběhem VS Katetr viditelný ve VS (zaveden ale přes VJI) – malpozice konce katetru. Žebro(hnědě), pleura (červeně). Kraniálně klavikula s akustickým stínem (zeleně).     53. Rtg po zavedení ČZK

53. Rtg po zavedení ČZK

Sonda položena do podklíčkové oblasti vpravo paralelně s klíčkem. Katetr viditelný ve VS (zaveden ale přes VJI) – malpozice konce katetru. Hnědě linie pleury/žebra.     53. Rtg po zavedení ČZK

48. Hledání fokusu u sepse

Transversální řez měkkými tkáněmi okolo m.sternocleidomastoideus vpravo. Sonda sklápěna, řez veden kraniálně a pak postupně přesouván kaudálně Laterálně od ACC vidět VJI s nástěnným trombem. Kraniálně minimální lumen. Kaudálně lze sledovat trombus, který neobturuje kompletně lumen VJI a přechází dále kaudálně do k soutoku s VS a dále do vena brachiocephalica dx.  V kraniální […]