131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez pod levým tříslem vlevo Cévní svazek s ústím VSM do VF. Posun sondy kaudálně a intermitentní komprese. Před druhou kompresí vidět hyperechogenita ve ventrální stěně VSM. Lumen plně kompresibilní. VF také plně kompresibilní. Poslední komprese již na úrovni větvení VF na VFS a VFP, zde není lumen VFP plně […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Pravý bérec, transversální řez ventromediálně na rozhraní jeho střední a dolní třetiny, Kůže a podkoží šíře cca necelých 2.5 cm, pod nimi reaktivně dobře čitelná fascie. V hyperechogenní tukové tkáni průběh vena saphena magna, ta kompresibilní. Hypoechogenity mezi hyperechogenní tuk. tkání odpovídající tekutině v septech, včetně největší hypoechogenity naléhající přímo na […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Pravý bérec, transversální řez ventromediálně na rozhraní jeho střední a dolní třetiny, Kůže a podkoží šíře cca necelých 2.5 cm, pod nimi hůře čitelná fascie. V hyperechogenní tukové tkáni průběh vena saphena magna, ta kompresibilní. Hypoechogenity mezi hyperechogenní tuk. tkání odpovídající tekutině v septech, včetně největší hypoechogenity naléhající přímo na fascii […]