131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez v dolní části popliteální krajiny. V hloubce již stíny tibie a fibuly. Nad nimi pulzující arterie s žilou, při kompresi žíla vyplněna trombem. Trombóza VP. Posun kaudálně, zde vidět větvení žíly, jejíž jedna větev je průchodná (svalové větve pro mediální m.gastrocnemius) a druhá obsahuje trombus (VP). Do tohoto přítoku ústí […]