Alergie na penicilinová antibiotika – jaká je skutečnost?

 

Dle studií se dá jen u 10 % pacientů udávajících alergii na penicilin tato alergie skutečně prokázat. Alergie může být tzv. generalizovaná na peniciliny obecně či jen selektivní na určité peniciliny (např. aminopeniciliny).

Zkřížené alergické reakce na betalaktamová antibiotika (peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy) je často přeceňována. Dřívější studie, ze kterých obavy z této reakce vychází, srovnávaly peniciliny se staršími cefalosporiny (cefadroxil a cefaclor), které často samy obsahovaly příměsi penicilinů. Zkřížená reaktivita vůči nyní používaným cefalosporinům II. a III. generace je dle novějších dat pouze u 1 % pacientů udávajících alergii na peniciliny a u 2.5 % skutečně alergických na peniciliny.

 

Následky a nevýhody používání náhradních atb při alergii na PNC:

  • Často není náhradní atb na dané agens tak dobře účinné jako PNC řada.
  • Náhradní atb jsou často širokospektrá, což může vézt k rozvoji rezistence.
  • Častější výskyt infekcí způsobených MRSA, Clostridium difficile a vankomycin rezistentními kmeny.
  • Častější nežádoucí účinky těchto náhradních atb než PNC řady vedoucí mimo jiné i k častějším rehospitalizacím.
  • Vyšší cena těchto náhradních atb.

 

Řešením je imunologické testování osob s anamnézou alergie na PNC antibiotika a prokázání či s vysokou pravděpodobností vyloučení skutečné alergie. Do palety testů patří anamnéza, kožní testy, vyšetření specifických IgE v séru a provokační testy. Falešná negativita uvedeného testování se udává v rozmezí 0-11.4 % a studie prokazují, že u pacientů s negativními testy je riziko následné alergické reakce po podání daného atb stejné jako u obecné populace. Negativní prediktivní hodnota se tedy zdá dostatečná.

 

Závěr: pokud máme ve své péči pacienta s anamnézou alergie na PNC, neměli bychom se spokojit s tímto údajem a podnítit imunologické vyšetření. Při negativitě můžeme směle PNC řadu použít ku prospěchu pacienta celého (eko)systému. Udávaná alergie na PNC řadu by neměla být důvodem k odmítnutí podání novějších cefalosporinů II. a III. řady.

 

Zdroj:

Penicillinallergie (1): Wenn die Vermutung nicht zutrifft, Sachs, BernhardtGrüger, ThomasPantke, Ellen

Dtsch Arztebl 2018; 115(24): [20]; DOI: 10.3238/PersPneumo.2018.06.15.005

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments