Čtyři momenty v preskripci antibiotické léčby, kdy bychom se měli zamyslet

Moment 1 : Nasazení atb ano/ne ?

,,Má pacient infekci která vyžaduje nasazení atb? ,,

– zvážení nebakteriální příčiny (virové, neinfekční, …)

– pokud jde o bakterie, je nutno je léčit atb ? (asymptomatická bakteriurie)

 

Moment 2: Nasazení léčby ano – jaké atb empiricky ?

,,Byly odebrány vhodné odběry na MiBi vyšetření před nasazením atb? ,,

  • Pokud nejde o typickou infekci (nekomplikovaná tonsilitis, otitis media), je cost benefit paušálních odběrů sporný. U komplikovaných či netypických infekcí je však odběr materiálu na mikrobiologické vyšetření před nasazením atb léčby zásadní.

,,Jaké jsou rizikové faktory pacienta pro přítomnosti rezistentních kmenů?,,

  • Zvážení anamnézy pacienta, komorbidit, předchozích hospitalizací, imunologického státu. Ne každá pacient potřebuje v empirické léčbě pokrytí rezistentních kmenů (G- či G+).

 

Moment 3: Úprava atb léčby ?

,,Mohu zúžit spektrum atb – deeskalovat?,,

,,Mohu přejít z parenterální na perorální formu?,,

  • Denní přehodnocení nutnosti další atb léčby. Denně bychom měli dokumentovat nutnost atb léčby, znát přesně den atb léčby, plánovat přechod na perorální formu atb a zamýšlet se nad ještě předpokládanou dobou podávání.

 

Moment 4: Nutná délka léčby atb daného onemocnění ?

,,Jaká je nutná délka léčby atb  pro pacientovu diagnózu?,,

Tradičně doporučené doby podávání atb nevycházely z dostatečné vědecké evidence. Délka by měla vycházet z aktuálně dostupných faktů a dat a řídit se i klinickou odpovědí pacienta. Dogma ,,dobrat,, antibiotika už dávno neplatí, naopak je naopak spojeno s vyšší incidencí antibiotické rezistence a reinfekcí (výjimky u tbc, infekční endokarditidy, časných infekcí kloubních náhrad, streptokoková tonsilofaryngitidy, … ). O nutnosti dřívějšího ukončení antibiotické terapie při časné klinické odezvě musí být informován i ambulantní pacient!

Infekce, u kterých bylo prokázáno, že kratší léčba je stejně účinná jako ta delší (2):

 

Zdroje:

  • Tamma PD, Miller MA, Cosgrove SE. Rethinking How Antibiotics Are Prescribed: Incorporating the 4 Moments of Antibiotic Decision Making Into Clinical Practice. 2019;321(2):139–140.
  • The New Antibiotic Mantra-“Shorter Is Better”, JAMA Intern Med. 2016 Sep 1;176(9):1254-5. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.3646.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments