101. Bolestivé zápěstí

Pacientka (75 let) si stěžuje na bolesti pravého zápěstí. Klinicky tužší otok dorzálně hlavně radiálně nad zápěstním kloubem, bez zarudnutí, lokálně zvýšena teplota. Omezená hybnost v zápěstí na max +/-20 st. flexe/extenze. Prokrvení periferie v normě. Úraz popírá, podobné obtíže nikdy neměla.     Sonografie zápěstí vpravo (dostupná lineární sonda není již […]

95. Dna

Pacient po prodělané sepsi při komunitní pneumonii (Staph.aureus a Legionella pneumophilla jako původci lobární pneumonie, včetně nutnosti UPV). Během rekonvalescence se objevují opět febrilie a elevace zánětlivých markerů. Plíce klinicky se zlepšující tendencí, subj. dominují bolesti levého lokte a hlezna.   Klinicky loket: hmatná bursa olecrani (tumor), rubor, dolor et […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 1.část

V tomto případě bych rád prezentoval případy dvou pacientů přijatých s diagnózou erysipelu, oba dva skončili po přijetí do nemocnice na ICU, oba museli být pro poruchu vědomí (zřejmě jako projev septické encefalopatie, popř. toxémie) intubováni a uměle ventilováni.   Pacient č.1 Lehčí průběh, lokální klinický nález v regresi, hemokultury pozitivní […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 2.část

Příspěvek je pokračováním případu Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 1.část.   Pacient č.2 : Druhý pacient (pacientka) s těžším průběhem. Po nasazení empirické atb léčby ustupuje rozsah povrchového zarudnutí kůže, zánět se však lokalizuje na dolních dvou třetinách bérce:   Sonografie: Pravý bérec, sagitální řez ventrolaterálně na rozhraní jeho střední […]