Euroson 2018

 

ZPRÁVA Z KONGRESU EUROSON 2018, POZNAŇ, POLSKO

 

               Ve dnech 6.-9.září 2018 proběhl 30.ročník kongresu Evropské společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB) – Euroson 2018. Českou společnou pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM) jako partnera EFSUMB zastupovala výprava z Moravy zahrnující lékaře i nelékaře několika odborností (pneumolog, ortoped, intezivista a biofyzikové). Měli jsme možnost zúčastnit se celého odborného programu, každý si samozřejmě vybíral témata dle své odbornosti. Valná většina účastníků kongresu byli neradiologové – tedy převážně lékaři různých specializací utilizující ultrazvuk v rámci svých odborností. Složení ukázalo význam sonografie pro moderní medicínu napříč obory.

               Programem se prolínalo několik hlavních tematických linií: možnosti využití elastografie a kontrastní sonografie, muskuloskeletální sonografie a sonografie měkkých tkání, hrudní sonografie, pediatrická sonografie či výuka sonografie již v rámci pregraduálního studia. Program samozřejmě doplňovalo plné spektrum dalších neméně významných aplikací (prenatální diagnostika, využití sonografie v primární péči, endokrinologická, intestinální a vaskulární sonografie, urogenitální sonografie či echokardiografie). Nechyběly ani četné workshopy zmíněných okruhů UZ diagnostiky a trocha z historie sonografie. Část workshopů probíhala v polském jazyce a byla odměněna velkým zájmem místních studentů medicíny.

               Z hlavních témat, které jsme navštívili, bychom rádi vyzdvihli několik důležitých bodů:

  • Série přednášek o elastografie – pravděpodobně nejdůležitější informací bylo avízo nových guidelines EFSUMB. Jedná se o aktualizaci původních doporučení z roku 2012, přičemž část zaměřená na vyšetřování jater je již aktuálně volně ke stažení na internetových stránkách efsumb.org a zbývající doporučení týkající se ostatních klinických aplikací by se měla objevit nejpozději na začátku roku 2019 tamtéž.
  • Představení výsledků práce a možností metody ,,Vector flow imaging“ podrobněji analyzující krevního tok.
  • Rozvoj výuky jak teoretické, tak i praktické sonografie již pregraduálně na lékařských fakultách, využití bedside sonografů pro výuku sonoanatomie a zvládnutí detekce základních (převážně akutních) patologií již pregraduálně.
  • Velké množství přednášek zabývajících se sonografií pohybového aparátu, jak z pohledu ortopedicko-traumatologického, tak i revmatologického, obojí včetně pediatrické problematiky. Prezentovány byly jak detailní diagnostické nálezy a jejich korelace s MRI a patologicko-anatomickými preparáty, tak i jejich terapeutický a prognostický význam. Možnosti jsou veliké a evidence jasně ukazuje, že tyto obory se již neobejdou bez sonografie ovládané vlastním klinikem navazující bezprostředně na klinické vyšetření pacienta.
  • Sonografie hrudníku nenabízí několik málo nálezů, ale je již rozsáhlým tématem využívající mimo jiné i kontrastní sonografii či elastografii.
  • Pediatrická sonografie zahrnuje vyšetřování dětí ještě nenarozených prenatálně gynekology, stejně tak i samotnými pediatry postnatálně. Spektrum indikací sahá od akutních po chronické, nejen onemocnění specifických pro dětský věk. Objem pediatrické sonografie budil opět dojem, že tento obor nemůže bez zvládnutí této diagnostické metody dále plně fungovat.

              Program probíhal současně jako kongres Polské společnosti pro ultrazvuk v medicíně (PTU) s bloky v polském jazyce. Nutno konstatovat, že rozšíření sonografie v klinické medicíně bude v Polsku daleko rozšířenější než v ČR. Polská společnost dokonce vydává vlastní časopis i se svou anglickou verzí (Journal of Ultrasonography), který nyní finišuje snahy o získání impact factoru. Stejně tak množství polských anglicky přednášejících lékařů napříč obory dávalo dojem, že jsme v zemi, která ultrazvukem opravdu žije. Vše podtrhla vynikající organizace a zázemí kongresu. Další velké množství v angličtině excelentně přednášejících jsme zaznamenali z Rumunska. Tato zkušenost by pro nás měla být zamyšlením a impulzem k další práci u nás v ČR.

               Dva z nás prezentovali i své odborné práce – Mgr. Vachutka, PhD. práci s názvem „The Effect of Tissue Compression on the Results of Shear Wave Elastography Measurements“ a MUDr. Sněhota pak téma ,,Ultrasound Field During Sonication Experiments in Vitro – Influence of Culture Containers,,.

                 Paralelně s odborným programem probíhala firemní výstava. Měli jsme možnost seznámení s nejnovějšími přístroji předních firem, vyzkoušet si jejich ovládání a možnosti. Jeden přístroj byl dokonce prezentován ve virtuální realitě s následnou možností seznámení se naživo. Zároveň byly také prezentovány výukové fantomy pro studenty s možností použití holografických brýlí. Bylo možno vyzkoušet i novou generace sonografu využívající konceptu označovaného jako „Ultrafast Imaging“. Vedle již dříve známých zobrazovacích módů „Real-Time ShearWave Elastography“ a „UltraFast Doppler“ byl uveden zcela nový multimodální koncept „TriVu“, který umožňuje simultánně v jednom ultrazvukovém obraze kombinovat B-obraz, elastografické vyšetření a barevný dopplerovský obraz. V současné době je toto zobrazení dostupné pouze pro lineární sondu, nicméně bylo avizováno i rozšíření na další typy sond.

 

EFSUMB video

 

V Olomouci dne 27.09.2018

MUDr. Milan Kocián

MUDr. Lukáš Pazourek

MUDr. Martin Sněhota

MUDr. Rastislav Šimek

Mgr. Jaromír Vachutka, PhD.

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments