Kontrastní sonografie (CEUS)

Použití kontrastní sonografie (Contrast-Enhanced UltraSonography, CEUS) nachází uplatnění v mnoha oblastech klinické sonografie. Někde se jedná o již schválené aplikace, jinde ještě o tzv. off-label použití, často však již s dobrou evidencí.

První část kurzu je věnována obecným aspektům teorie i praxe kontrastního sonografického vyšetření, ve druhé části přiblížíme nejčastější aplikace s cílem demonstrace použití metody a jejích možností ve srovnání s dalšími zobrazovacími technikami. Součástí je i praktický nácvik práce s kontrastní látkou, zisku kontrastního záznamu a jeho analýzy.

Kurz je určen pro lékařky a lékaře již pracující s ultrazvukem mající zájem o prohloubení znalostí jako úvod do kontrastní sonografické praxe, kurz není určen pro začátečníky.

 
Program kurzu
  • Kontrastní látky v sonografii, farmakokinetika a práce s kontrastní látkou, zisk a optimalizace obrazu CEUS.
  • Kvalitativní a kvantitativní parametry v hodnocení perfuze, fyziologie orgánové perfuze a dynamiky kontrastu v jednotlivých orgánech.
  • Rizika a management komplikací.
  • Perfuzní charakteristiky nejčastějších patologií jater, sleziny, ledvin, pankreatu a dalších žláz s vnitřní a zevní sekrecí, plic, střev a cévního systému, využití kontrastní sonografie v echokardiografii, muskuloskeletální sonografii a sonografii nervového systému.
  • Postavení CEUS vedle dalších zobrazovacích metod.
  • Využití CEUS v intervenční sonografii.
  • Praktická část.

 

Program kurzu ke stažení zde: program kurzu Kontrastní sonografie CEUS

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde