Ultrazvuk břicha v intenzivní medicíně

Kurz je určen pro lékařky a lékaře již pracující s ultrazvukem na jednotkách intenzivní a resuscitační péče, ovládající základní ultrazvukové vyšetření břicha a mající zájem o prohloubení znalostí, kurz není určen pro začátečníky. V tomto kurzu se budeme podrobněji věnovat jednotlivým tématům relevantním v naší denní praxi a nastíníme aktuální trendy v critical care břišní sonografii.
 
Program kurzu
  • Sonoanatomie břicha – opakování
  • Prezentace základních nitrobřišních patologií
  • Akutní břicho a UZ – ileus, mesenteriální ischemie, pneumoperitoneum
  • Monitoring gastrického rezidua a peristaltiky pomocí UZ
  • Intervence v oblasti břicha pod UZ kontrolou (sondy, drenáže)
  • Hodnocení perfuze nitrobřišních orgánů, CEUS v břišní sonografii na ICU
  • Žlučové cesty u kriticky nemocných – UZ specifika
  • Záněty střev u kriticky nemocných – UZ specifika
  • Posouzení obsahu tlustého střeva a jeho vyprazdňování
  • UZ u nitrobřišní hypertenze a další aplikace

 

Program kurzu ke stažení zde: program kurzu UZ břicha v intenzivní medicíně

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde