Punkce a kanylace pod ultrazvukovou kontrolou

Máte k dispozici ultrazvukový přístroj a provádíte punkce, biopsie, zavádíte cévní kanyly? Evidence hovoří jasně. Intervenční výkony pod UZ kontrolou jsou rychlejší, přesnější a bezpečnější. Současně se vzrůstající dostupností UZ přístrojů se stává UZ navigace podmínkou některých výkonů. Naučte se být jistější, bezpečnější a přesnější.

Nabízený kurz má za cíl seznámit Vás s teorií bezpečné vizualizace punkční jehly při intervenčních výkonech, trénovat Vaše smysly – souhru vizuálních vjemů s manuální dovedností. Autor kurzu Vám sám na sobě ukáže, jak lze i velká osobní nešikovnost velmi dobře korigovat ultrazvukovou navigací.

Kurz je určen pro kohokoliv, jehož úkolem je punktovat či kanylovat žíly, tepny, kolekce tekutin, zavádět hrot jehly do přesné pozice bez poranění důležitých okolních struktur či získávat materiál na bioptické vyšetření z konkrétního ložiska. Zveme tedy lékaře téměř všech odborností. Kurz předpokládá předchozí absolvování kurzu Základy klinické sonografie, popřípadě již znalost této problematiky.

 

Obsah kurzu:

 • Zajištění cévních vstupů a UZ z pohledu evidence based medicine
 • Možnosti současného zobrazení cílové struktury a punkční jehly v UZ obraze
 • Optimalizace vizualizace punkční jehly v UZ obraze
 • Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cévní vstupy, PICC
 • Minimum cévní sonografie pro cévní vstupy
 • CICC a FICC (centrální a femorální kanylace centrální žíly)
 • Kanylace periferní žíly a arterie pod UZ kontrolou
 • Biopsie a drenáže pod UZ kontrolou (drenáže výpotků a dalších tekutinových kolekcí, tkáňové biopsie, lumbální punkce a další)
 • Extrakce cizího tělesa pod UZ kontrolou

 

 • Demonstrace zobrazení žil pro kanylace centrální žíly
 • Demonstrace zobrazení periferních žil pro kanylace
 • Praktické cvičení práce s jehlou pod UZ kontrolou na fantomech

 

Více informací ke stažení: program kurzu Punkce a kanylace pod UZ kontrolou

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde