Ultrazvuk hlavy a krku v anesteziologii, intenzivní a urgentní medicíně

Kurz je určen pro anesteziology, intenzivisty a urgentisty. Probíhá jako jednodenní kurz zaměřený na orientaci v anatomických strukturách hlavy a krku, vyšetření dýchacích cest a orientaci v cévním systému krku. Vše je doplněno o ultrazvukové vyšetření stavu náplně žaludku a neinvazivní odhad elevace ICP. Náplň je postavena na recentních studiích této relativně nové aplikace ultrazvukové diagnostiky. Kurz předpokládá předchozí absolvování kurzu Základy klinické sonografie, popřípadě již znalost této problematiky.

 

Program kurzu:

  • Základní anatomie krku – zobrazena ultrazvukem
  • Praktický nácvik identifikace anatomických struktur na figurantech
  • Ultrazvukové  vyšetření dýchacích cest v anesteziologii ( predikce obtížné intubace , velikosti kanyly, kontrola polohy kanyly, predikce OSA )
  • Ultrazvukové vyšetření dýchacích cest v intenzivní a urgentní medicíně ( vyšetření před a během perkutánní dilatační tracheostomie , predikce úspěšné extubace, krikothyroidotomie, epiglotitida )
  • Praktický nácvik klinických aplikací na figurantech
  • Nervové blokády dýchacích cest pod ultrazvukovou navigací ( nervus laryngeus superior )
  • Vyšetření množství a obsahu náplně žaludku ultrazvukem před úvodem do anestezie
  • Vyšetření paranazálních dutin o predikce elevace ICP pomocí ultrazvuku ( měření ONSD )
  • Přehled nejčastějších patologických nálezů v ultrasonografii hlavy a krku
  • Praktický nácvik klinických aplikací na figurantech

 

Více informací ke stažení: Program kurzu UZ hlavy a krku

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde.