Ultrazvuk v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny – Základní kurz

Point-Of-Care UltraSonografie (POCUS) – Základní kurz

Kurz je určen pro lékaře začínající nebo již pracující s ultrazvukem na jednotkách intenzivní a resuscitační péče, urgentních příjmech, ZZS, anesteziologických pracovištích. Naší snahou je věnovat se účastníkům individuálně, podat pomocnou ruku začátečníkům i podněty pokročilejším uživatelům ultrazvuku v těchto oborech. Kurz je součástí Školy POCUS, lze jej však absolvovat i samostatně. Kurz předpokládá předchozí absolvování kurzu Základy klinické sonografie, popřípadě již znalost této problematiky.

Obsah kurzu:

(1) Transthorakální echokardiografie pro intenzivisty

(2) Sonografie hrudníku pro intenzivisty

(3) Hemodynamické monitorování pomocí ultrazvuku

(4) Vyšetření cévního systému a kanylace cév pod ultrazvukovou kontrolou

(5) FAST a základní sonografie břicha pro intenzivisty

Velký důraz je kladen na praktickou výuku, výuka probíhá ve skupinkách o maximálně 4 účastnících na lektora.

Více informací ke stažení: program kurzu POCUS základní

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde