66. Chronická pacientka

Subkostální projekce, transversální řez. VCI v příčném řezu v místě vstupu jaterních žil.  Nad játry v dorzální partii pravé pohrudniční dutiny výpotek (*). Obratel (**) s akustickým stínem.     66. Chronická pacientka