50. Predikce elevace ICP

Nesprávně změřeno – nezměřen příčný rozměr (n.opticus nezachycen v maximálním průměru – směrem k bulbu se vytrácí, místo aby přicházel k sítnici).     50. Predikce elevace ICP

50. Predikce elevace ICP

Změřeno nesprávně. ONSD zachycena tangenciálně s ventrálního (ne ventrolaterálního) přístupu, výsledek nevalidní.     50. Predikce elevace ICP

50. Predikce elevace ICP

  Nepatrně nadhodnocen rozměr ONSD – kurzor měření zasahuje nepatrně do vnější hypoechogenní vrstvy (2). Přístup sice opět ventrální, ale zachycen správný průběh n.opticus přicházející z mediodorzální strany očnice.     50. Predikce elevace ICP

30. Stav po KPR, pokračování

Místo výstupu optického nervu. Šíře pochvy optického nervu 5.7mm – známka elevace ICP. Zatím bez viditelné protruze papily.       30. Stav po KPR, pokračování    

30. Stav po KPR, pokračování

Šíře pochvy optického nervu 5.4mm – známka elevace ICP. Zatím bez viditelné protruze papily.       30. Stav po KPR, pokračování