72. Stav po KPR pro fibrilaci komor

SSAX na úrovní srdeční baze, CFM. Tok z RVOT přes PV do PA. Drobná plicnicová regurgitace.     72. Stav po KPR pro fibrilaci komor

71. Pacient ve weaningu od UPV

PSAX, úroveň AV a PA, PW Dopředný tok do PA pod nulovou linií. Křivka asymetrická (II. typu, zkrácení ACT) = plicní hypertenze. Pod tabulkou měřených výsledků se objevuje signál plicnicové regurgitace, který by měl být nad nulovou linií, ale díky posunu nulové linie nahoru se dostává pod ni a začíná […]

71. Pacient ve weaningu od UPV

PSAX, úroveň AV a PA, CFM Malá regurgitace na plicnicové chlopni. Dopředný tok do PA.     71. Pacient ve weaningu od UPV

58. Několik dopplerovských křivek

PSAX, úroveň AV, CFM Box CFM v RVOT a PA. Detekce drobné pulmonální regurgitace. Hypertrofie stěny RV. Epikardiální tuk okolo RV.     58. Několik dopplerovských křivek

58. Několik dopplerovských křivek

PLAPS bod, CFM, PW Vyšetření plicních cév umožněno nevzdušností části plíce při rozsáhlé konsolidaci. PW v místě pulzace cév. Ve vzorkovacím objemu PW zachycen jak arteriální (červeně), tak venózní tok (tok). Optimalizace škály rychlostí na arteriální tok. Krátký reverzní arteriální tok při pulmonální regurgitaci.     58. Několik dopplerovských křivek

58. Několik dopplerovských křivek

PLAPS bod, CFM, PW Vyšetření plicních cév umožněno nevzdušností části plíce při rozsáhlé konsolidaci. PW v místě pulzace cév. Ve vzorkovacím objemu PW zachycen jak arteriální (červeně), tak venózní tok (tok). Venózní křivka netypická. Normálně má jen 3 fáze (Systolickou, Diastolickou a Atriální reverzní tok při systole síně). Zde ještě jedna […]

45. Stav po KPR – 3.část

A5C Snaha o zachycení RVOT a PA z apikální A5C dalším sklopením sondy a pohledem na ventrální  partie baze srdce (ventrálně před Ao chlopní), vidět excentrická pulmonální regurgitace a a dopředný tok v AP     45. Stav po KPR – 3.část

45. Stav po KPR

PSAX, zaměření na Art.pulmonalis Drobná excentrická pulmonální regurgitace     45. Stav po KPR – 1.část

45. Stav po KPR

PSAX, zaměření na Art.pulmonalis Drobná excentrická pulmonální regurgitace     45. Stav po KPR – 1.část

45. Stav po KPR

PSAX, zaměření na Art.pulmonalis Drobná excentrická pulmonální regurgitace.     45. Stav po KPR