61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na ascendentní aortu. PW. Sledováním aortálního oblouku směrem mediálně vidíme ascendentní aortu (AA) s odstupem truncus brachiocephalicus. Dorzálně od ní šikmo zachycena pravá větev arteria pulmonalis, do ní umístěn PW a zobrazen tok v PA.     61. Hrudní stěna a mediastinum TB