92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Transversální řez ve stř. třetině levého bérce v místě zarudnutí Normální charakter subkutánní tukové tkáně, možná již vyšší echogenita nejpovrchnější vrstvy pod cutis, samotná cutis šíře 2.4 mm.     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 2.část