92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Transversální řez měkkými tkáněmi nad kolenem, posun sondy směrem kraniálně. Přesunem sondy ze zdravé oblasti nad kolenem nad oblast zarudlé kůže kraniálně pod tříslem vidíme změnu charakteru přechodu dermis v podkoží z ostré linie na rozšířenou a rozšířenou hranici přechodu. Stejně tak dochází s zesílení vrstvy dermis a zvýšení echogenity podkožní tukové tkáně. […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Transversální řez měkkými tkáněmi pod tříslem, posun sondy z laterální strany mediálně. Přesunem sondy ze zdravé oblasti nad oblast zarudlé kůže mediálně vidíme změnu charakteru přechodu dermis v podkoží z ostré linie na rozšířenou a rozšířenou hranici přechodu. Stejně tak dochází s zesílení vrstvy dermis a zvýšení echogenity podkožní tukové tkáně.     92. […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Oblast ventrálního stehna vpravo těsně pod tříslem v místě zarudnutí kůže Zachycena reaktivní lymfatická uzlina. Cutis rozšířena (2.6 mm).     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 2.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Oblast ventrálního stehna vpravo těsně pod tříslem v místě zarudnutí kůže Zachycena reaktivní lymfatická uzlina. Cutis rozšířena (2.6 mm).     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 2.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Transversální řez v proximální třetině levého bérce mimo místo zarudnutí Normální charakter subkutánní tukové tkáně, samotná cutis šíře 1.4 mm.     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 2.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Transversální řez ve stř. třetině levého bérce v místě zarudnutí Normální charakter subkutánní tukové tkáně, možná již vyšší echogenita nejpovrchnější vrstvy pod cutis, samotná cutis šíře 2.4 mm.     92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI) – 2.část

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Pravý bérec, transversální řez ventromediálně na rozhraní jeho střední a dolní třetiny, Kůže a podkoží šíře cca necelých 2.5 cm, pod nimi reaktivně dobře čitelná fascie. V hyperechogenní tukové tkáni průběh vena saphena magna, ta kompresibilní. Hypoechogenity mezi hyperechogenní tuk. tkání odpovídající tekutině v septech, včetně největší hypoechogenity naléhající přímo na […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Pravý bérec, transversální řez ventrolaterálně v dolní třetině bérce, posun směrem kaudálně Kůže a podkoží šíře cca 2.0 cm, pod nimi fascie a pod ní svalovina s longitudinálně probíhajícími zde v příčném řezu zachycenými septy. Hypoechogenity v hyperechogenní tukové tkání, jejich maximum naléhá přímo na fascii. Samotná fascie (červeně) se jeví v levé […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Pravý bérec, sagitální řez ventrolaterálně na rozhraní jeho střední a dolní třetiny, PD Kůže a podkoží šíře necelých 2 cm, pod nimi dobře patrná fascie a svalovina s longitudinálně uspořádanými septy. Rozšíření kůže i podkožní vrstvy, hyperechogenní tuková tkáň s hypogenními oblastmi, samotná fascie je dobře patrná, lemována v téměř celém rozsahu hypoechogenní […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Pravý bérec, sagitální řez ventrolaterálně na rozhraní jeho střední a dolní třetiny Kůže a podkoží šíře necelých 2 cm, pod nimi dobře patrná fascie a svalovina s longitudinálně uspořádanými septy. Rozšíření kůže i podkožní vrstvy, hyperechogenní tuková tkáň samotná fascie je dobře patrná, lemována v téměř celém rozsahu hypoechogenní vrstvou odpovídající tekutině. […]