56. Žíly bérce

Transversální pohled na dorsální kompartementy bérce (lýtko) v jeho stř.části. Stín tibie (zcela vpravo prakticky mimo obraz, zachycen jen okraj při kompresi) a fibuly (ve středu hloubce). 2 cévní kompartementy (jeden povrchněji blíže tibii (vasa tibialis post.) a druhý u fibuly (vasa fibularis). Kompresivní ultrasonografie, na konci komprese zůstává viditelné jen […]

56. Žíly bérce

Transversální řez, sonda na ventrální ploše střední třetiny bérce, CFM Vlevo stín tibie a vpravo fibuly. V hloubce pokračování popliteálního cévního svazku. Směrem kaudálním se toto pokračování (truncus tibiofibularis) dělí na art. et venae tibialis posterior (které pokračují okolo tibie dále až na nohu jako art. et. venae dorsalis pedis) a art. […]

56. Žíly bérce

Transversální řez, sonda na ventrální ploše střední třetiny bérce, CFM Vlevo stín tibie a vpravo fibuly. V hloubce pokračování popliteálního cévního svazku. Směrem kaudálním se toto pokračování (truncus tibiofibularis) dělí na art. et venae tibialis posterior (které pokračují okolo tibie dále až na nohu jako art. et. venae dorsalis pedis) a art. […]

56. Žíly bérce

Transversální řez, sonda na ventrální ploše střední třetiny bérce, CFM Vlevo stín tibie a vpravo fibuly. V hloubce pokračování popliteálního cévního svazku. Směrem kaudálním se toto pokračování (truncus tibiofibularis) dělí na art. et venae tibialis posterior (které pokračují okolo tibie dále až na nohu jako art. et. venae dorsalis pedis) a art. […]