Atlas ultrazvukové diagnostiky přehledně

VYHLEDÁVÁNÍ

A2C
A2C-RV
A3C
A4C
A5C
ACC (arteria carotis communis)
ACE (arteria carotis externa)
ACI (arteria carotis interna)
AF (arteria femoralis)
Afib (arteria fibularis)
AGD (arteria gastroduodenalis)
AGS (arteria gastrica sinistra)
AI (arteria iliaca)
AL (arteria lienalis)
AMS (art.mesenterica sup.)
Ao (aorta)
APop (arteria poplitea)
AR (aortální regurgitace)
ARen (arteria renalis)
Artefakt
AS (aortální stenóza)
Ascites
AThI (arteria thoracica interna)
Atib (arteria tibialis)
AV (aortální chlopeň)
AVert (arteria vertebralis)
BA (bronchiální arterie)
Bronchus
BřS (břišní stěna)
CFM (barevný Doppler)
Chrupavka
CS (koronární sinus)
CW (kontinuální Doppler)
DC (dýchací cesty)
DHC (ductus hepaticus comm.)
Dia (diafragma)
Doppler
DP (ductus pancreaticus)
Duodenum
Epiglottis
HA (arteria hepatica)
HV (jaterní žíla)
IAS (mezisíňové septum)
IC (interkostální) projekce
IC obliq (šikmá) projekce
IC sagitální projekce
IC transversální projekce
ICA (interkostální arterie)
IS (Intersticiální syndrom)
IVS (mezikomorové septum)
Játra
JEff (kloubní výpotek)
Jícen
Jug (suprasternální projekce z jugula)
Kloub
Koleno
Kost
Kůže a podkoží
LA (levá síň)
LAA (ouško levé síně)
Larynx
LCA (levá koronární tepna)
Ledvina
LU (lymfatická uzlina)
LV (levá komora)
LVOT (výtokový trakt LV)
Meniskus
MM (močový měchýř)
Mmode
MR
MR (mitrální regurgitace)
MS (mitrální stenóza)
MV (mitrální chlopeň)
Nadledvina
Nerv
NV (nervus vagus)
Oko
Omentum
P Vein (plicní žíla)
PA (arteria pulmonalis)
Pankreas
Paranasální dutiny
Patella
PB (plexus brachialis)
PD (power Doppler)
PeEff (perikardiální výpotek)
Peritoneum
PLAX
PLAX-RV
PlEff (pleurální výpotek)
Pleura
Plíce
PlP (pleura parietalis)
PlV (pleura visceralis)
Pochva
PR (pulmonální regurgitace)
Prostata
PSAX
PV (pulmonální chlopeň)
PW (pulzní Doppler)
RA (pravá síň)
RV (pravá komora)
RVOT
RW
RWMA (reg.poruchy kinetiky)
S4C
S5C
SA (Arteria subclavia)
Šlacha
Slezina
SSAX
Sternum
Subkostální projekce
Suprapubická projekce
ŠŽ (štítná žláza)
TB (truncus brachiocephalicus)
TC (truncus coeliacus)
TDI (tkáňový Doppler)
TR (trikuspidální regurgitace)
Trachea
tS (tenké střevo)
TStř (tlusté střevo)
TV (trikuspidální chlopeň)
Uterus
VBC (vena brachiocephalica)
VCI (dolní dutá žíla)
VCS (horní dutá žíla)
Vertebra
VF (vena femoralis)
VFib (vena fibularis)
VI (vena iliaca)
VJI (vena jugularis interna)
VL (vena lienalis)
VMS (vena mesenterica superior)
VPop (vena poplitea)
VPort (vena portae)
Vren (vena renalis)
VS (vena subclavia)
VSM (vena saphena magna)
VSP (vena saphena parva)
VTA (vena tibialis anterior)
VTib (vena tibialis)
Žaludek
Žebro
Žlučník